Abonelik Sözleşmelerine Dikkat Çekmek İçin Hazırlanan Öncelikli Yayın

Abonelik Sözleşmelerine Dikkat Çekmek İçin Hazırlanan Öncelikli Yayın

12 Mart 2021
"Abonelik Sözleşmeleri" hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) “Strengthening Consumer Protection” (Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi) kapsamında hazırlanan ve Radyo Televizyon Üst Kurulunun 03.03.2021 tarihli ve 2021/09 sayılı Üst Kurul toplantısında öncelikli yayın olarak kabul edilen spot film.

Video Süresi: 44 sn.