Gıdanı İsraf Etme

REKLAM KURULU 342. TOPLANTISI

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR VE SAĞLIK BEYANLARI ANA GÜNDEMİ İLE TOPLANAN REKLAM KURULU 342. TOPLANTISINI13 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ

FİYAT BİLGİSİ İÇEREN REKLAMLAR İLE İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARI VE TİCARİ UYGULAMALARI HAKKINDA KILAVUZ GÜNCELLENDİ!

Reklam Kurulu’nun 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen 341 sayılı toplantısında, perakende ticaret sektöründe haksız rekabete yol açan, yanıltıcı reklam ve uygulamalarla tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz”da yapılan değişiklikle indirimli satış reklamlarına ilişkin önemli bir ilke kararı alındı.

REKLAM KURULU İNDİRİM KAMPANYALARINI DENETLEMEYE DEVAM EDİYOR

Reklam Kurulu’nun 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen 341 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporu

REKLAM KURULU DİJİTAL MECRALARDA REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR ARAŞTIRMA RAPORUNU AÇIKLADI

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tüketicilerin, satın almadan önce mal ve hizmetlerin nitelikleri ile fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeleri, fiyat etiketi ve listeleri ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunmaması gerekiyor.

2023 Yılı Resim ve Karikatür Yarışma Sonuçları Albümü

“Bilinçli Tüketim Tüketici Hakları” konulu “Ortaokullar Arası Resim ve Liseler Arası Karikatür” yarışmaları sonucunda ülke genelinde ve illerde dereceye giren eserleri kapsayan albüm yayınlanmıştır.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2024 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2024 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen İdari Para Cezaları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı

6502 sayılı Kanunun “Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları 1/1/2024 tarihinden itibaren, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “İdari para cezası” başlıklı 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen %58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2024 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” 20/12/2023 tarihli ve 32405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

27. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ ARIYOR.

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2023 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir.