Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu

“Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

Tüketici Hakem Heyetlerine Elektronik Ortamda Başvuru

Tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi) gerçekleştirebileceklerdir.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2020 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2020 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen İdari Para Cezaları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen İdari Para Cezaları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı

Tüketici Hakem Heyeti Raportörleri Hizmet İçi Eğitim Programı

Program, 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.