Tebliğ

Tebliğ

17 Aralık 2021

TEBLİĞ ADI İNDİRME LİNKİ
- 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 MADDESİNDE YER ALAN GAYRİSAFİ GELİRİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İNDİR
- 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ İNDİR
- 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2021 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ İNDİR
- 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2022 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ İNDİR
- FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ İNDİR