6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen İdari Para Cezaları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen İdari Para Cezaları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı

31 Aralık 2019

BASIN BÜLTENİ
 
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen İdari Para Cezaları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77’nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları 1/1/2020 tarihinden itibaren, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İdari para cezası” başlıklı 17’nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen, yüzde 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır.
 
Fiyat Etiketi ve Fiyat Listeleri
 
Perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üzerine veya raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yerli üretim logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de aynı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu yasal yükümlülüklerin ihlali halinde, her bir işlem başına 415 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
 Garanti Belgesi ve Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu 
 
Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, hiç veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya uygulanacak ceza miktarı ve garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 415 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
 
Üyelik Aidatı Olmayan Kredi Kartı
 
Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 10.478.218 TL’ye yükseltilmiş olup, otuz adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut veya devre tatil konutu satışı yapan satıcılara da 1.047.818 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Tüketicileri Aldatıcı Reklamlar
 
Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 20.953 TL, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 419.126 TL olarak uygulanacaktır. Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 209.563 TL, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 104.781 TL, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj aracılığıyla gerçekleşmiş ise 10.475 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Sahip Oldukları Şekil, Koku, Renk Gibi Özellikleri Nedeniyle Gıda Olmamalarına Rağmen Gıda Ürünü Gibi Görünen Ürünler
 
Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaktır. Söz konusu yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına, 10.475 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Genel Esasların İhlali Durumunda İşlem Başına İdari Para Cezası Uygulanıyor
 
Buna göre, 6502 sayılı Kanun’da yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin on iki punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış sözleşmelerinde tüketiciler tarafından erken ödeme yapılması durumunda gerekli faiz ve komisyon indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgi formunun tüketicilere verilmemesi, belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması halinde tüketicilere otuz gün önceden yazılı olarak bilgi verilmemesi, verilen süre içinde haksız şart olduğu tespit edilen sözleşme hükümlerinin tüketici sözleşmelerinden çıkarılmaması ve Kanunda düzenlenen tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti belgesi, mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde her bir işlem başına, 415 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri
 
Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına 2.092 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Bununla beraber, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir işlem başına 2.092 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 41.910 TL olarak belirlenmiştir.
 
Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve devre tatil satım sözleşmeleri imzalayıp kuran satıcılara, tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi almayan satıcılara, aynı şekilde Ticaret Bakanlığı’ndan alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 209.562 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Resmi gazete ilanı için lütfen TIKLAYINIZ...