6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen İdari Para Cezaları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı

16 Aralık 2022

BASIN BÜLTENİ
 
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen İdari Para Cezaları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77’nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları 1/1/2022 tarihinden itibaren, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İdari para cezası” başlıklı 17’nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen, yüzde 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır.
 
Genel Esasların İhlali Durumunda İşlem Başına İdari Para Cezası Uygulanıyor
Buna göre, 6502 sayılı Kanun’da yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin on iki punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulmasına ilişkin hükümleri ihlal edenler hakkında her bir işlem başına, 615 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Üyelik Aidatı Olmayan Kredi Kartı, Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri
Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 15.571.450 TL’ye yükseltilmiştir. Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına 3.108 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Fiyat Etiketi ve Fiyat Listeleri
Perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üzerine veya raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yerli üretim logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de aynı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu yasal yükümlülüklerin ihlali halinde, her bir işlem başına, 615 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Tüketicileri Aldatıcı Reklamlar
Aldatıcı ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar için idari para cezaları, aykırılık yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmişse 31.136 TL, ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 622.853 TL olarak uygulanacaktır. Söz konusu aykırılık, ülke genelinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 311.426 TL, ülke genelinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 155.712 TL, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj veya diğer mecralar aracılığıyla yapılmışsa 15.566 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Garanti Belgesi ve Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu 
Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, hiç veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya uygulanacak ceza miktarı ve garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 615 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Belge Alma Yükümlülüğünün İhlali
Tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi almayan satıcılar ile aynı şekilde Ticaret Bakanlığı’ndan alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 311.425 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Ön Ödemeli Konut ve Devre Tatil Sözleşmeleri:
Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir işlem başına 3.108 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 62.281 TL olarak belirlenmiştir. Yapı ruhsatı almadan tüketicilere ön ödemeli olarak konut ve devre tatil satışı yapanlara 311.425 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bununla birlikte, ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarında bina tamamlama sigortası yaptırma veya teminat sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcı veya sağlayıcılara ise 1.557.139 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Resmi gazete ilanı için lütfen TIKLAYINIZ...