Ticaret Bakanlığının Gramaj Hilesine Karşı Uyarısı

Gramaj Hilesi

05 Ağustos 2021

Özellikle ürünlerin fiyatlarında artış yaşandığı dönemlerde, gerek Bakanlığa ulaşan tüketici başvuruları gerekse resen yürütülen incelemeler neticesinde, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketicilerin ürünlerdeki bu değişikliği fark edemediği, böylelikle ürünlerin birim fiyatlarında zımni olarak artış yapıldığı gözlemlenmektedir.

Bu itibarla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerinin üreticisi konumunda olan firmaların yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermelerinin basiretli tacir olmanın gereği olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, firmaları tarafından gerçekleştirilen yanıltıcı ambalajlama uygulamaları Reklam Kurulu tarafından haksız ticari uygulama olarak ele alınmakta ve 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrananlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, tüketicilerin bu tür haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla ülkemiz çapında denetimlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için 81 Ticaret İl Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Ayrıca, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek kuruluşlarına üyelerinin yasal düzenlemelere uygun davranmaları, aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği konusunda yazılı uyarı gönderilerek konuya ilişkin dikkatleri çekilmiştir.

Bununla birlikte, mağduriyetlerin önlenmesi noktasında, satın alacakları ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin dikkatle incelenmesi konusunda tüketicilerin de farkındalığa sahip olmasının önemli olduğu değerlendirilmekte olup, herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulaması ile karşılaşılması halinde Reklam Kurulu’na veya Ticaret İl Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.