Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmelik Taslağı

06 Şubat 2020
Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde yapılmakta olan bilirkişilik faaliyetlerine yönelik Bakanlığımızca tespit edilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla ‘Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği Taslağı’ hazırlanmış ve çeşitli Kurum ve Kuruluşların görüşlerine sunulmuştur. Yönetmelik Taslağında yer alan düzenlemelerle Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde yapılan bilirkişilik faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Söz konusu Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen ‘Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form’ kullanılmak suretiyle elektronik ortamda Z.Sahin6@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi hususu Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

- Yönetmelik taslağına erişmek için tıklayınız.

- Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Forma erişmek için tıklayınız.