Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2020 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2020 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi.

31 Aralık 2019
BASIN BÜLTENİ
 
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
 
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2020 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi.
 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı.
 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Düzenlemeyle, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2020’dan itibaren uygulanmak üzere, 2019 yılı için belirlenen yüzde 22,58’lik yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.
 
Buna göre, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Resmi gazete ilanı için lütfen TIKLAYINIZ...