Tüketici Hakem Heyetlerine Elektronik Başvuru Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu

Vatandaşlarımız Çağrımıza Uyarak Evde Kaldılar

26 Mayıs 2020
VATANDAŞLARIMIZ ÇAĞRIMIZA UYARAK EVDE KALDILAR VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMAYI BENİMSEDİLER
 
Bilinirliği her geçen yıl daha da artan tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan tüketici uyuşmazlıklarının mahkemelere yansıtılmadan, tüketiciler yönünden masrafsız ve her iki taraf açısından hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amaçlarıyla hizmet vermektedirler. 2020 yılı boyunca değeri 10.390 Türk Lirası’nın altında kalan tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunludur. Yerine getirdikleri kamu hizmeti bakımından tüketici haklarının korunmasında lokomotif olma görevini üstlenmiş olan tüketici hakem heyetleri, 2020 yılının ilk 4 aylık bölümünde 180.466 adet başvuru almış olup, 165.084 adet başvuruyu karara bağlamışlardır. Aynı dönemde tüketici hakem heyetlerince alınan kararların yaklaşık %61’i tüketici lehine olacak şekilde gerçekleşmiştir.
 
Tüketici hakem heyetlerine 2018 yılında e-Devlet Kapısı üzerinden 97.791 adet elektronik başvuru ulaşmışken, 2019 yılında e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvuru sayısı 137.731 adet olarak gerçekleşmiştir.  2019 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan toplam başvuru sayısının 547.235 adet olduğu dikkate alındığında, bu dönemde yapılan başvuruların yaklaşık % 25’inin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmış olduğu görülmektedir.
 
2020 yılının ilk 4 aylık bölümünde yapılan başvuruların istatistikleri ayrıntılı olarak incelendiğinde; aynı yılın ilk 3 ayında tüketici hakem heyetlerine yapılan toplam başvurunun 150.578 adet olduğu ve bu başvurulardan 52.546 adet başvurunun (yaklaşık %34,89’unun) elektronik ortamda yapıldığı görülmekteyken, yaşanan “COVID-19” salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirlerin sıkılaştırılması ve Bakanlığımızın ‘Evde kalın’ çağrısı sonucunda aynı yılın Nisan ayında tüketici hakem heyetlerine yapılan toplam 29.888 adet başvurudan 23.995 adet başvurunun (yaklaşık %80’inin) e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.
 
Tüketici hakem heyetlerine 2020 yılının Nisan ayında sırasıyla en çok perakende ticaret sektörü, finansal hizmetler sektörü, abonelik hizmetleri sektörü, ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetleri sektörleri ve turizm hizmetleri sektörü faaliyetlerine ilişkin başvuruların yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu istatistikler, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapma usulünün vatandaşlarımız tarafından benimsendiğini göstermektedir. Bakanlığımızın yapmış olduğu çağrıya uyarak, başvurularını tüketici hakem heyetlerine bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla yapmaları nedeniyle vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.