“Tüketici Örgütleri Eğitim İhtiyaç Araştırması" Yayımlandı.

19 Aralık 2019

Avrupa Komisyonu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA II) 2014- 2020 dönemi için hazırlanan “Strengthening Consumer Protection” (Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi) Teknik Destek Projesi içerisinde ve tüketici politikası konusunda Bakanlık ile tüketici dernekleri arasındaki hayati bağın güçlendirilmesi ve tüketici derneklerinin kapasitelerinin artırılması amacıyla yürütülen faaliyetlerden biri kapsamında, tüketici örgütlerinin entellektüel ve kurumsal kapasite; tüketici işlemleri, finansal yönetim ve hukuksal yetkinlik gibi ihtiyaçlarına odaklanan 1016 katılımcı ile gerçekleştirilmiş bir anket çalışmasının sonuçları olan Tüketici Örgütleri Eğitim İhtiyaç Araştırması yayımlandı. Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi neticesinde; tüketici derneklerinin özellikle kendi faaliyet alanlarına yönelik yasal düzenlemeler, finansal yönetim ve proje hazırlama alanlarında eğitim almalarının faydalı olacağı belirlenmiştir.
 
Araştırmaya aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:                           

Tüketicinin Korunması Alanındaki Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim İhtiyaç Araştırması