İstatistikler

21 Mart 2022

2021

REKLAM KURULU DOSYA SAYILARI
REKLAM KURULUNCA UYGULANAN İDARİ PARA VE DURDURMA CEZA BİLGİLERİ
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ BAŞVURULARI
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILAN DENETİMLER
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANAN SATIŞ SONRASI HİZMETLER YETERLİLİK BELGE SAYISI
ALO 175 CEVAPLANAN ÇAĞRILARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
ALO 175 ÇAĞRI RAPORU
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SONUÇLARI
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE GELEN BAŞVURULARIN SEKTÖRLERİNE VE SONUÇLARINA GÖRE DAĞILIMI İLE KARAR SAYILARI
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE ULAŞAN TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNİN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINCA YAPILAN DENETİMLER SONUCU AYKIRILIK TESPİT EDİLEN FİRMA SAYILARI İLE UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR
 2020

REKLAM KURULU DOSYA SAYILARI
REKLAM KURULUNCA UYGULANAN İDARİ PARA VE DURDURMA CEZA BİLGİLERİ
TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ BAŞVURULARI
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILAN DENETİMLER​
ONAYLANAN SATIŞ SONRASI HİZMETLER YETERLİLİK BELGE SAYISI
ALO 175 CEVAPLANAN ÇAĞRILARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
ALO 175 ÇAĞRI RAPORU
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SONUÇLARI
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE GELEN BAŞVURULARIN SEKTÖRLERİNE VE SONUÇLARINA GÖRE DAĞILIMI İLE KARAR SAYILARI
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE ULAŞAN TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNİN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINCA YAPILAN DENETİMLER SONUCU AYKIRILIK TESPİT EDİLEN FİRMA SAYILARI İLE UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR
 

2019

REKLAM KURULU DOSYA SAYILARI
REKLAM KURULUNCA UYGULANAN İDARİ PARA VE DURDURMA CEZA BİLGİLERİ
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ BAŞVURULARI
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILAN DENETİMLER
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANAN SATIŞ SONRASI HİZMETLER YETERLİLİK BELGE SAYISI
ALO 175 CEVAPLANAN ÇAĞRILARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
ALO 175 ÇAĞRI RAPORU
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SONUÇLARI
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE GELEN BAŞVURULARIN SEKTÖRLERİNE VE SONUÇLARINA GÖRE DAĞILIMI İLE KARAR SAYILARI
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE ULAŞAN TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNİN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINCA YAPILAN DENETİMLER SONUCU AYKIRILIK TESPİT EDİLEN FİRMA SAYILARI İLE UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR

2018

Reklam Kurulu Dosya Sayıları
Reklam Kurulunca Uygulanan İdari Para ve Durdurma Ceza Bilgileri
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne Yapılan Tüketici Şikayeti Başvuruları
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Yapılan Denetimler (Ticaret İl Müdürlüklerince)
Tüketicinin Korunması ve Piayasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Belgelendirme Hizmetleri
Alo 175 Cevaplanan Cağrıların Konularına Göre Dağılımı
Alo 175 Çağrı Raporu
Piyasa Gözetimi Denetimi Faaliyetleri
Tüketici Hakem Heyetlerine Ulaşan Tüketici Şikayetlerinin Konularına Göre Dağılımı
Tüketici Hakem Heyetlerine Ulaşan Tüketici Şikayetlerinin Sektörlerine Göre Dağılımı
Tüketici Hakem Heyetlerince Verilen Kararların Sektörlerine ve Sonuçlarına Göre Dağılımı
6502 Sayılı Tüketici Korunmasu Hakkında Kanun Kapsamında Merkez Teşkilatınca Yapılan Denetimler Sonucu Aykırılık Tespit Edilen Firma Sayıları ile Uygulanan İdari Yaptırımlar

2017

Tüketici Hakem Heyetlerine Ulaşan Tüketici Şikayeti İstatistikleri