23. Tüketici Konseyi Kararları

Tüketici Konseyi’nin 23’üncüsü, Ankara’da 59 delegenin katılımı ile toplandı

23 Ağustos 2019
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Tüketici Konseyi” başlıklı 64’üncü maddesi ve 05 Temmuz 2014 tarih, 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Konseyi Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi hükmü uyarınca Bakanlığımız koordinatörlüğünde yılda en az bir kere düzenlenmekte olan Tüketici Konseyi’nin 23’üncüsü, 02 Mayıs 2019 günü Ankara’da 59 delegenin katılımı ile toplanmıştır.

23. Tüketici Konseyi Kararlarına erişmek için tıklayınız.