329 sayılı Reklam Kurulu 10 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

329 sayılı Reklam Kurulu 10 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

09 Şubat 2023329 sayılı Reklam Kurulu 10 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 
Söz konusu toplantıda Reklam Kurulu tarafından gündeme alınan 158 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Karara bağlanan 158 adet dosyadan; 138’i mevzuata aykırı bulunmuş olup bu dosyalardan 104’ü hakkında durdurma cezası, 34 adet dosya hakkında ise idari para ve durdurma cezaları verilmiş ve toplamda 4.857.189-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
 
Ayrıca, Kurul tarafından 20 adet dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığı kanaatine varılmıştır.

Kurul tarafından alınan kararlara ilişkin basın bülteni için tıklayınız.