330 sayılı Reklam Kurulu 14 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

03 Mart 2023
Söz konusu toplantıda Reklam Kurulu tarafından gündeme alınan 141 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
 
3 dosya hakkında erteleme kararı verilirken karara bağlanan 138 adet dosyadan; 120’si mevzuata aykırı bulunmuş olup bu dosyalardan 92’si hakkında durdurma cezası, 1’i hakkında durdurma cezası ve erişim engeli kararı, 27 adet dosya hakkında ise idari para ve durdurma cezaları verilmiş ve toplamda 4.740.839-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
 
Ayrıca, Kurul tarafından 18 adet dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığı kanaatine varılmıştır.

Kurul tarafından alınan kararlara ilişkin basın bülteni için tıklayınız.