331 ve 332 Sayılı Reklam Kurulu Kararları Yayınlandı

331 sayılı Reklam Kurulu 14 Mart 2023 tarihinde, 332 sayılı Reklam Kurulu ise 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

11 Mayıs 2023
331 sayılı Reklam Kurulu 14 Mart 2023 tarihinde, 332 sayılı Reklam Kurulu ise 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantılardan ilki olan 331 sayılı Reklam Kurulu'nda gündeme alınan 247 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

1 dosya hakkında erteleme kararı verilirken karara bağlanan 246 adet dosyadan; 1’i hakkında tedbiren durdurma cezası, mevzuata aykırı bulunan 213 adet dosyadan 191’i hakkında durdurma cezası, 22 adet dosya hakkında ise idari para ve durdurma cezaları verilmiş ve toplamda 3.498.707-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
 
Ayrıca, Kurul tarafından 32 adet dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığı kanaatine varılmıştır.

Kurul tarafından alınan 331 sayılı kararlara ilişkin basın bülteni için tıklayınız.
-----------------------------------------------------
Toplantılardan 332 sayılı olan Reklam Kurulu'nda ise;

Reklam Kurulu tarafından gündeme alınan 206 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
 
1 dosya hakkında erteleme kararı verilirken karara bağlanan 205 adet dosyadan; 190’ı mevzuata aykırı bulunmuş olup bu dosyalardan 129’u hakkında durdurma cezası, 1’i hakkında durdurma cezası ve erişim engeli kararı, 60’ı hakkında ise idari para ve durdurma cezaları verilmiş ve toplamda 9.223.500-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
 
Ayrıca, Kurul tarafından 15 adet dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığı kanaatine varılmıştır.

Kurul tarafından alınan kararlara ilişkin basın bülteni için tıklayınız.