Bakan Muş'un 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Mesajı

Tüketim bilincinin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada istenilen seviyeye ulaşması dileğiyle tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü kutluyorum.

15 Mart 2022


Dünya geneline yayılan koronavirüs salgını ile benzeri görülmemiş önlemler uygulamaya konulmuş, bu önlemler ve salgının seyri tüketicilerin yaşam tarzlarında ve çalışma koşullarında radikal değişikliklere yol açmıştır. Sağlık sisteminin karşılaştığı zorluklar şüphesiz ekonomik istikrarı ve yaşam standartlarını da etkilemiştir.
 
Bu nedenle pandemiyle değişen tüketicinin davranışı, şirketler için de stratejilerini değişen koşullara uyarlamayı, tüketiciye ulaşmanın yeni yollarını belirlemeyi zorunlu kılmıştır. Örneğin elektronik ticaret, hepimizin şahit olduğu üzere sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu nedeniyle pandemi döneminde hızlı bir büyüme ortaya koymuştur.
 
Pazarlama teknikleri ve tüketici davranışlarının hızla değiştiği bu dönemde “bilinçli tüketim” kavramı daha da önem kazanmış, Bakanlığımızın son yıllardaki çalışmalarıyla da güçlenen israf bilincinin yanında hak ve hak arama yollarına ilişkin tüketici bilinci her yaşta tüketicimiz için şaşırtıcı bir gelişme göstermiştir.
 
“Tüketicinin korunması” na dair Bakanlığımız çalışmaları, yapısı gereği güncel gelişmelere ve ihtiyaçlara en hızlı cevap veren hizmetlerimiz arasındadır. Nitekim son yapılan Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması da tüketicilerimizin %85,6 sının bu hizmetlerden memnun olduğunu göstermiştir. Bakanlık olarak bizlere duyulan bu güvenin karşılığını vermek ve bu memnuniyeti her geçen yıl daha da artırmak adına tüketicinin korunması mevzuatımızı, değişen ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde sürekli güncelliyor, tüketicilerimizin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda en son 2014 yılında yenilediğimiz Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un tüm maddelerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu günlerde tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirlerin alınması, tüketicilerin hak arama yollarının kolaylaştırılması, tüketicilerin bilgilendirilmesine ağırlık verilmesi ile orantılılık, ölçülülük ve caydırıcılık ilkeleri gözetilerek ceza sisteminin yeniden düzenlenmesi amaçlarına hizmet edecek yeni bir Kanun hazırlığı sürecinde olduğumuzu memnuniyetle ifade etmek isterim.
 
Ticaret Bakanlığı olarak, ticari hayatın sorunsuz bir şekilde işlemesi için gösterdiğimiz gayreti tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması için de gösteriyor, ekonomik hayatın tüm aktörlerine hizmet ediyor olmanın sorumluluğunu yerine getirmek için tüm ilgili taraflarla iletişim içinde büyük bir azim ve fedakarlıkla çalışıyoruz.
 
Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde karşı karşıya olduğumuz ekonomik ve sosyal gelişmelerin içinde tüketicilerimizin bizlere duyduğu güven için teşekkür ediyor, tüketim bilincinin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada istenilen seviyeye ulaşması dileğiyle tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü kutluyorum.