Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

23 Ağustos 2019
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ” 16/07/2019 tarihli ve 30833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun 77 nci maddesi kapsamında uygulanacak idari para cezalarında tebliğin dikkate alınması hususunda kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tebliğe erişmek için tıklayınız.