REKLAM KURULU İNDİRİM KAMPANYALARINI DENETLEMEYE DEVAM EDİYOR

Reklam Kurulu’nun 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen 341 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

16 Ocak 2024


REKLAM KURULU İNDİRİM KAMPANYALARINI DENETLEMEYE DEVAM EDİYOR

Reklam Kurulu’nun 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen 341 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.
 
Yılın ilk toplantısında görüşülen 162 adet dosyadan 141’i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 24.608.587-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
 
Kurul’un 341 sayılı toplantısının ana gündem konusunu indirimli satış reklamları oluşturdu.
 
Reklam Kurulu yakından takip ettiği tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında bu ay da incelemelerine devam ederek Kurul gündemine intikal eden indirimli satış dosyaları hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 7.046.663-TL idari para cezası uyguladı.
 
Kurul, söz konusu idari yaptırımların uygulanmasının yanı sıra perakende ticaret sektöründe haksız rekabete yol açan, yanıltıcı reklam ve uygulamalarla tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz”da yapılan değişiklikle indirimli satış reklamlarına ilişkin önemli bir ilke kararı da aldı.
 
Anılan Kılavuz’da indirimli satış kapsamında değerlendirilmeyen, belirlenen mal veya hizmet gruplarında tüketiciye uzun süreli fiyat indirimi hakkı veren indirim kartları, kuponlar, sadakat programları veya tüketicileri gelecekteki satın almalarına yönelik puan birikimine izin veren uygulamalar olarak tanımlanan sadakat programlarının gün geçtikçe satışa sunulan mal veya hizmetlerin büyük çoğunluğunu içerecek şekilde indirimli satış uygulaması haline dönüştüğü ve sadakat programlarına, kısa mesaj gönderimi, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden onay verilmesi veya form doldurulması gibi kısa bir süre içinde gerçekleştirilebilen işlemlerle kolaylıkla katılım sağlanabildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde söz konusu uygulamanın reklam mevzuatı ile indirimli satışlara ilişkin olarak getirilen tüketicileri koruyucu düzenlemeleri bertaraf edecek biçimde tüketicilerde gerçek dışı indirim algısı oluşturmak amacıyla kullanıldığı ve bu durumun tüketicilerdeki fiyat algısını bozucu ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu görülmüştür.
 
Bu doğrultuda, tüketicileri aldatıcı nitelikte söz konusu uygulamaların önüne geçilmek amacıyla sadakat programı ile satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda, “indirim”, “tasarruf”, “XY karta/üyelere özel indirim/fırsat”, “indirim öncesi fiyat” gibi ibareler yahut üstü çizili fiyat veya aşağı yönlü trend grafiği gibi görseller kullanılarak doğrudan ya da dolaylı olarak indirim yapıldığına ilişkin izlenim oluşturulamayacağı Kurul tarafından ilke kararı olarak belirlenmiştir. Böylelikle tüketicilerin indirimli satış kampanyalarındaki fiyat karşılaştırmalarını zorlaştıran aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin bir şekilde korunmasına yönelik bütüncül bir adım atılmıştır.
 
Bu perspektifte, Reklam Kurulu tarafından önümüzdeki süreçte de indirimli satış kampanyalarına ilişkin tüketicilerin manipülatif ve aldatıcı uygulamalar karşında korunmasına yönelik denetimler aralıksız devam edecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz’a ulaşmak için tıklayınız.