Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2023 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi

16 Aralık 2022

BASIN BÜLTENİ

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
 

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2022 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi.
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme kavuşturulması amacıyla il merkezlerinde ve belirlenen ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı.
 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” 16/12/2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanmak üzere, 2022 yılı için belirlenen % 122,93’lük yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.
 
2023 yılı için değeri 66.000 (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında,  İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

Resmi gazete ilanı için lütfen TIKLAYINIZ...