TÜKETİCİ KONSEYİ'NİN 24. TOPLANTISI YAPILDI

14 Eylül 2020
TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HER YIL DÜZENLENEN TÜKETİCİ KONSEYİ'NİN 24. TOPLANTISI TİCARET BAKAN YARDIMCISI SN. SEZAİ UÇARMAK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan konsey toplantısına tüketici örgütleri temsilcileri, memur, işçi, esnaf, işveren sendikaları konfederasyonları, meslek ve ticaret odaları birliklerinin yanı sıra Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle yapılan toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Uçarmak, konseyin 23 yıldır toplandığını ve alınan kararların Bakanlıkça yakından takip edildiğini belirterek, bu kararların çalışmalar açısından yol gösterici olduğunu ifade etti. Salgın süreciyle tüketicilerin beklenti ve alışveriş tercihleri dahil olmak üzere piyasa aktörlerinin alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Uçarmak, bu dönemde Bakanlık olarak gerek reklam, devre tatil. paket tur ve elektronik ticaret alanlarında gerekse oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti. Tüketicilerin korunmasının gümrüklerin, iç ve dış ticaretin düzenlenmesi gibi piyasa koşullarının sağlıklı işlemesiyle de yakından ilgili olduğunu belirten Uçarmak, konseyin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, Genel Müdürlüğün 2019 yılı faaliyetleri hakkında konsey üyelerine bilgi verdi. Erdal, Kovid-19 salgınıyla tüketicilerin davranış kalıplarında değişiklikler meydana geldiğini, konseyin bu konuların ele alınması açısından oldukça önemli olduğu bildirdi. Konseyin ilk bölümünde tüketici dernekleri temsilcileri, tüketicilerin güncel sorunlarını aktardı.

İkinci bölümde ise "Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Düzenlemesi", "Pandemi Dönemi Tüketici Sorunları" ve "Tüketici Konseyinin Etkinliğinin Artırılması ve Düzenleyici Kurumlarda Tüketici Temsiliyetinin Sağlanması" başlıklı konularda çalıştay grupları oluşturuldu ve çalıştayların sonuçları konseye sunuldu. Çalıştay sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının ardından, delegelerce 24. Tüketici Konseyi'nin kararları oluşturuldu.