TÜKETİCİ KONSEYİ’NİN 26 INCISI 26 MAYIS 2022 TARİHİNDE ANKARA’DA TOPLANDI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai UÇARMAK ve Konsey delegelerinin katılımıyla Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Ankara’da toplandı

27 Mayıs 2022


TÜKETİCİ KONSEYİ’NİN 26 INCISI 26 MAYIS 2022 TARİHİNDE ANKARA’DA TOPLANDI
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai UÇARMAK ve Konsey delegelerinin katılımıyla Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Ankara’da toplandı.

Konseye tüketici örgütlerinin başkan ve üyeleri, tüketiciyle ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Sendika temsilcileri, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri delege olarak katıldı.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi yetkilileri ile Romanya InfoCons Tüketici Derneği Başkanı Sorin Mierlea’da konseye misafir olarak katıldı.

Konseyin açılış konuşmasını yapan Sezai UÇARMAK; tüketici konseyinin 25 yıldır toplandığını, konseyde alınan kararların Bakanlığımızca hassasiyetle takip edildiğini ve çalışmalarımızda yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni DİLBER ise Genel Müdürlüğün 2021 yılı faaliyetleri hakkında konsey üyelerine bilgi verdi.

Konseyin gündeminde; tüketici profili araştırması sonuçlarıyla ilgili sunum yapılması, Tüketici Örgütleri için hazırlanan eylem planı projesi hakkında bilgi verilmesi, tüketici örgütlerinin üst temsilcilerinin konuşmaları ile ilk bölümü tamamlandı.

Öğleden sonraki oturumlarda ise “AB'nin Yeşil Dönüşüm Hedefleri Kapsamında Tüketici Mevzuatında Öngörülen “Avrupa Yeşil Mutabakat”, “Tüketici Hakem Heyetleri'nin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalışma Grubu” ve “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un İkincil Mevzuatı” başlıklı konularda çalıştay grupları oluşturularak, gerçekleştirilen bu çalıştayların sonuçları Konseye sunuldu. Çalıştay sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının ardından, delegeler tarafından 26’ncı Tüketici Konseyi’nin kararları alındı.

Konsey kararları ilgili kurum ve kuruluşlar için tavsiye niteliğinde olup Bakanlığımızca bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak gönderilmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.