Tüketici Hakem Heyetleri Personeline Yönelik Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS), Elektronik Tebligat Sistemi (e-TEBLİGAT) ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kullanımlarına İlişkin Eğitimler Gerçekleştirildi

Tüketici Hakem Heyetleri Personeline Yönelik TÜBİS,e-TEBLİGAT ve KEP Kullanımlarına İlişkin Eğitimler Gerçekleştirildi

25 Haziran 2020

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin altyapısı kullanılarak Genel Müdürlüğümüz personelince, TÜBİS ile E-TEBLİGAT entegrasyonu ve KEP adreslerinin kullanımına yönelik uzaktan eğitim programı gerçekleştirildi.

16 Haziran 2020 tarihinde sanal sınıf aracılığıyla ve uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen eğitime her ilimizi temsilen 81 adet Bakanlığımız personeli katılım sağladı.

e-TEBLİGAT ve KEP eğitim videolarına Bakanlığımız personelince, http://eys.ticaret.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden erişilmesi mümkündür. Ayrıca, eğitim videolarının internet bağlantılarının tüm il ve ilçe tüketici hakem heyetleri raportörlerinin elektronik posta adreslerine gönderimi sağlanmıştır.

Kullanma Kılavuzları

E-Tebligat Kullanma Kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ.

KEP Kullanma Kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ.