TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN 2021 YILI İSTATİSTİKLERİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

Tüketici hakem heyetleri 2021 yılında yaklaşık 870 Milyon TL değerinde uyuşmazlık tutarını değerlendirme konusu yapmıştır.

12 Ocak 2022
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN 2021 YILI İSTATİSTİKLERİNE İLİŞKİN
BASIN DUYURUSU

 Görülen Uyuşmazlıkların %52’si Tüketicilerin Lehine Sonuçlandı.

 Tüketici hakem heyetleri, tüketici işleminin zayıf tarafını temsil eden tüketiciler ile tüketici işleminin diğer tarafı olan satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit  ve olabilecek en az masrafla çözüme bağlanması amacıyla kolay ulaşılabilir bir şekilde yargı dışı karar merci olarak teşkil edilmiştir. 1995 yılından beri faaliyetlerine devam eden tüketici hakem heyetleri yargı merciilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltmaktadır. Her geçen gün vatandaşlarımız nezdinde bilinirliği ve yaşanan uyuşmazlıklara çözüm üretme konusunda etkinliği artmakta olan tüketici hakem heyetlerine 2021 yılında da yoğun bir şekilde başvuru yapılmıştır.
 
Yerine getirdiği önemli hizmetler nedeniyle tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan tüketici hakem heyetlerine 2021 yılında toplam 537.479 adet başvuru yapılmış olup, 630.852 adet karar verilmiştir. Tüketici hakem heyetleri tarafından 2021 yılında görülen uyuşmazlıkların yaklaşık %52’si tüketiciler lehine sonuçlanmıştır.

Tüketiciler Elektronik Başvuru Yapmayı Benimsediler.

Tüketici Bilgi Sistemi, e-Devlet üzerinden elektronik ortamda tüketiciler tarafından yapılan başvuruların tüketici hakem heyetlerine iletildiği ve başvuru aşamasından alınan kararın taraflara ulaştırılmasına kadar bütün basamakların kayıt altına alınıp başvuru sahibi tarafından izlenebildiği bir sistemdir. Bu sistem ile ıslak imza, mobil imza veya güvenli elektronik imza kullanma zorunluluğu olmadan, tüketicilere elektronik ortamda e-Devlet kapısı uygulaması üzerinden başvurularını kolay bir şekilde ilgili tüketici hakem heyetlerine yapabilmeleri sağlanmıştır.
 
Tüketici Bilgi Sisteminin kullanıcı dostu özellikleri ve küresel salgının etkileri nedeniyle
vatandaşlarımızın gün geçtikçe e-Devlet üzerinden elektronik ortamda tüketici hakem heyetlerine daha fazla başvuruda bulunduğu ve söz konusu başvuru kanalının vatandaşlarımız tarafından daha çok benimsendiği gözlenmektedir.
 
Bu kapsamda, tüketiciler tarafından tüketici hakem heyetlerine 2021 yılında e-Devlet üzerinden toplam 296.675 adet elektronik başvuru yapılmıştır.  Tüketici hakem heyetlerine 2021 yılında yapılan toplam başvuruların yaklaşık %55’i e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.

Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılan Başvurularda En Çok İnternet Abonelikleri Uyuşmazlık Konusu Edildi.

 Tüketici hakem heyetlerine 2021 yılında yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında değerlendirilmesi neticesinde; sırasıyla en çok internet abonelikleri (51.514 adet, % 9.5), ayakkabı (38.564 adet, % 7.1), cep telefonu (36.959 adet, % 6.8), kredi kartı üyelik ücreti (28.668 adet, % 5.3), mobilya (19.894 adet, % 3.7) ve GSM aboneliği (18.436 adet % 3.4) konularına ilişkin başvuru yapıldığı görülmüştür.
Yapılan başvuruların sektör bazında değerlendirilmesi neticesinde ise; sırasıyla en çok Perakende Ticaret Sektörü (248.866 adet, % 46.3), Abonelik Hizmetleri Sektörü (98.417 adet, % 18.3) Finansal Hizmetler Sektörü (69.819 adet, % 13) konularına ilişkin başvuru yapıldığı görülmüştür.
 
Tüketici hakem heyetleri 2021 yılında yaklaşık 870 Milyon TL değerinde uyuşmazlık tutarını değerlendirme konusu yapmıştır.


 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.