SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

19 Ekim 2022
Hangi uygulamalar süreli yayın promosyonu olarak kabul edilmektedir?
Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği veya verildiği uygulamalar süreli yayın promosyonu olarak kabul edilmektedir.

Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 53 üncü maddesinde ve Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelikte düzenlenmektedir.

Süreli yayın kuruluşları, promosyon uygulamaları kapsamında hangi mal veya hizmetleri tüketicilere sunabilir?
Süreli yayın kuruluşları düzenledikleri promosyon uygulamalarında;
 • Kitap, dergi, ansiklopedi,
 • Harita, atlas, yerküre,
 • Bayrak, afiş, poster,
 • Ajanda, takvim,
 • Kağıt ortamında basılı bulmaca,
 • Satranç takımı,
 • Sinema, tiyatro, müze, konser, opera, bale, sergi, festival ve sportif faaliyetlere ilişkin bilet,
 • Kültür turu,
 • Yurtiçi veya yurtdışında ifa edilmesi öngörülen yabancı dil eğitimi
 • Kitap, dergi, ansiklopedi, belgesel, film, tiyatro, müzik, konser, opera ve baleye ilişkin CD, DVD, Blu-Ray ve benzeri optik disk
dışında herhangi mal veya hizmet sunamazlar.

Promosyon uygulamalarının süresi ne kadardır?
Promosyon uygulamalarının süre sınırları aşağıda belirtilmiştir:
 • Günlük süreli yayınlarda 75 gün,
 • Haftalık süreli yayınlarda 18 hafta,
 • Daha uzun süreli yayınlarda ise 12 ay.
Promosyon uygulamaları belirtilen bu süreleri aşamaz. Bu süreler içerisinde süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle arttırılamaz. Ayrıca,promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet bedelinin tamamının veya bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemez.

Kupon biriktirilerek yapılan promosyon uygulamalarında, toplam kupon sayısının en az yüzde onu kadar yedek kupon yayımlanması zorunludur.

Promosyon uygulamasında teslim ve ifa hangi sürede gerçekleşmelidir?
Süreli yayın kuruluşunun, promosyon uygulamasına ait reklamlarında uygulamaya konu olan mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilan etmesi zorunludur.

Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmetin teslim ve ifası, promosyon uygulamasının bitiminden itibaren kırk beş gün içinde ilgili süreli yayın kuruluşu tarafından yerine getirilmelidir. Malın teslimi veya hizmetin ifası ile ilgili olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.