TANITMA VE KULLANMA KILAVUZLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

20 Ekim 2022
Tüketicinin kullanımına sunulan mallara ait tanıtma ve kullanma kılavuzu hangi dilde olmak zorundadır?
Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla, gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satışa sunulması zorunludur.
Ayrıca malın kullanıcı arayüzünde, yani bir mal ile o malı kullanan tüketici arasındaki etkileşime aracılık eden her türlü dijital ortamda yer alan yazılı, sesli ve görüntülü ifadelerin de Türkçe olması zorunludur.

Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması hâlinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur.

Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alması gereken özel hususlar nedir?
Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.

Tanıtma ve kullanma kılavuzu nasıl düzenlenmeli ve ne şekilde tüketiciye verilmelidir?
Tanıtma ve kullanma kılavuzu açık, sade, anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir şekilde düzenlenir ve kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir.

Tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu kimdedir?
Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya; tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya aittir.

Tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken hususlar nelerdir?
Tanıtma ve kullanma kılavuzunda; 
 • Üretici veya ithalatçı firma ile yetkili servislerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
 • Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar,
 • Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
 • Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
 • Malın özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,
 • Tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,
 • Periyodik bakım gerekmesi durumunda kim tarafından ve hangi zaman aralıklarıyla yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,
 • Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler,
 • Malın kullanım ömrü,
 • Tüketicinin seçimlik hakları, uyuşmazlıkların çözüm mercileri
 • Enerji tüketen mallarda verimli kullanımı ile ilgili bulunmak zorundadır.