YENİLENMİŞ ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

18 Nisan 2023
Yenilenmiş ürün nedir?
Bakanlıkça yetkilendirilmiş yenileme merkezleri tarafından yenilerek sertifikalandırıldıktan sonra tüketiciye satılan kullanılmış ürünler yenilenmiş üründür. Yenilenmiş ürünler Bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından yenilenerek satışı sunulur.

Hangi ürünler yenilenebilir?
Tabletler ve cep telefonları yenilenerek satışa sunulabilmektedir. Cep telefonlarının ve elektronik kimlik bilgisi bulunan tabletlerin yenilenebilmesi için en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj ve benzeri kullanım trafiğinin bulunması zorunludur.

Yenileme işlemi neleri kapsar?
Yenileme merkezi tarafından yapılan yenileme işlemi genel olarak;
  • Onarım veya parça değişikliği gerekiyorsa bu onarım ve değişikliğin yapılmasını,
  • Önceki kullanıcıya ait kişisel veriler dâhil tüm bilgilerin yok edilmesini,
  • Cihazın fabrika ayarlarına getirilmesini,
  • Cihazın performansının ve tüm fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığının test edilmesini
kapsamaktadır.

Yenilenmiş ürünler nasıl satılmalıdır?
Yenilenmiş ürünlerin ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, “yenilenmiş ürün” ibaresine ve yenileme merkezinin bilgisine yer verilerek hologramlı sertifika formu ve karekodlu olarak satışa sunulması zorunludur.

Ayrıca yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış malların, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorunludur.

Önceki kullanıcıya ait kişisel veriler konusunda yenileme merkezinin ne gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır?
Yenileme merkezlerinin yetkilendirdiği yetkili alıcılar kullanılmış malı tüketiciden alırken her türlü kişisel verinin herhangi bir veri işleme yapılmadan yok edileceğine dair onayını almalıdır. Yenileme merkezi tüm kişisel veriyi yok etmekle yükümlüdür. Ayrıca yetkili alıcı teslim tarihinden önceki her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluğun kullanılmış malın sahibine ait olduğuna dair beyanını almaktadır.

Yetkili alıcıya götürülen kullanılmış; cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler için değerleme işlemi nasıl yapılmaktadır?
Yetkili alıcı kendisine teslim edilen veya ulaşan kullanılmış malın değerleme işlemini en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırır. Tüketicinin değerlemeyi kabul etmesi halinde onayını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile alır. Ödeme ise tüketicinin onayının alınması ile yapılır. Tüketici yeni bir ürün alacaksa bu ödeme yeni ürünün fiyatı üzerinden indirim şeklinde de yapılabilir.

Yenilenmiş ürün satıcısının sorumluluğu nedir?
Yetkili satıcı yenilenmiş ürünü satarken ürüne ilişkin yapılan işlemler, değiştirilen parçalar ve garantiyle ilgili hususlar hakkında tüketiciyi bilgilendirir. Yetkili satıcı ürünü yenilenmiş ürün garantisi ile satmak zorundadır. Bu garanti malın teslimi ile başlamakta olup süresi 1 yıldır. Yetkili satıcı tüketiciye ürüne ait tanıtma ve kullanma kılavuzu vermek zorundadır.
Ayrıca yenileme merkezi ve satıcı tüketicinin yasal haklarından da sorumludur. Tüketici yasal haklarını yetkili satıcı veya yenileme merkezinden talep edebilir.

Yenilenmiş ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda tüketici hangi hakları kullanabilir?
Yenilenmiş ürün garantisi kapsamında malın onarımı, değişimi, ödenen bedelin iadesi ya da bedel indirimi hakları kullanılabilir. Değişim veya onarım hakkının kullanılması durumunda bu talebin 20 iş günü içerisinde yerine getirilmesi zorunludur. Satın alınan malın bedelinin iadesi veya bedelden indirim talepleri ise derhal yerine getirilmelidir.

Yenilenmiş ürün kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
Yenilenmiş ürün kullanılırken tanıtma ve kullanma kılavuzuna uygun hareket edilmesi önemlidir. Çünkü tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan arızalar kullanıcı hatası olarak değerlendirildiğinden tüketici yenilenmiş ürüne ilişkin garanti ile ilgili haklarından faydalanamaz.